Nguyên Liệu Nông Sản Khô

Lá Thơm

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Tiêu Đen - Tiêu Trắng

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Vị Tại (Hoa Hồi)

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Thảo Quả

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Tiểu Hồi

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Ngọc Khấu

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Củ Gừng Khô

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Củ Nghệ Khô

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Hạt Thì Là

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Hạt Điều Mầu

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Ớt Khô

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Hạt Ngò

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Đinh Hương

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Quế Cay

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Trần Bì

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại VINADA
Top