Nguyên Liệu Nông Sản Khô

Đinh Hương

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Quế Cay

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Trần Bì

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Hạt Ngò

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Ớt Khô

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Hạt Điều Mầu

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Hạt Thì Là

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Củ Nghệ Khô

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Sản Phẩm Từ Gạo

Miến Long Huế

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Bánh Đa Nhạt

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Bán Đa Nem Cuốn Ăn Sống

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Bánh Đa Nem

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Bánh Đa Nem Rán

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Bột Gia Vị

Tiêu Đen Xay Gói 45g

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Tiêu Đen Xay Gói 12g

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Tiêu Đen Xay Gói 4g

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Hồ Tiêu Đen Xay 25g / Lọ

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Hồ Tiêu Đen Xay 12.5g / Lọ

Giá: Phân phối
Chiết khấu: 10-30 %
Liên hệ: 0932.002.396

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại VINADA
Top